Tea Time

Model: Lili White
Photo: Nicola Zanichelli